Polskie motyle

Motyle, zwane także łuskoskrzydłymi to rząd latających owadów. Umownie najczęściej dzielimy je na dzienne i nocne – czyli ćmy, które stanowią większość ich przedstawicieli (prawie 90%). Są jedną z najliczniejszych grup owadów, w Polsce są reprezentowane przez ok. 3200 gatunków.

Należą do zapylaczy, obok błonkówek (np. pszczoły i trzmiele), muchówek i chrząszczy. Specjalizują się w zapylaniu konkretnych gatunków roślin, np. goździków. Ćmy zapylają rośliny kwitnące lub pachnące nocą i produkujące dużą ilość nektaru. Posiadają bardzo długi języczek, dzięki któremu mogą korzystać z kwiatów niedostępnych dla pszczół.

Cykl rozwojowy motyli – przeobrażenie zupełne

Rozwój motyli jest zazwyczaj krótki, a w ciągu roku może powstać kilka pokoleń. Po zapłodnieniu samice składają jaja. Większość motyli dziennych przykleja je do roślin, niektóre ćmy umieszczają je w pęknięciach kory lub… rozrzucają podczas lotu. Z jaj wykluwają się larwy, czyli gąsienice. Większość gąsienic odżywia się liśćmi i łodygami roślin, spożywając bardzo duże objętości pokarmu – a to dlatego, że jest to jedyne stadium rozwojowe, w którym motyl linieje i rośnie.

Kolejne stadium to poczwarka. Kiedy gąsienica przestaje się odżywiać i opróżni przewód pokarmowy, zrzuca z siebie oskórek i nieruchomieje. Wewnątrz dochodzi do formowania się postaci dorosłej, tzw. imago. Imago wychodzi z poczwarki, rozpościera początkowo pomięte i niewielkie skrzydła. Jego zewnętrzny, chitynowy szkielet wysycha i twardnieje.

W formie dorosłej długość życia motyli jest mocno zróżnicowana – od kilku godzin aż do kilku miesięcy. Są też gatunki, które żyją kilkanaście miesięcy i zimują w postaci dorosłej. Należy do nich m.in. latolistek cytrynek.

CIEKAWOSTKI

  • Największe motyle w Polsce to gatunki nocne – zmierzchnica trupia główka i pawica gruszówka.

  • Motyle z rodziny zawisakowatych, które w Polsce reprezentuje 20 gatunków, są masywnej budowy, a pokarm pobierają zawisając w powietrzu, dzięki szybkim, trzepoczącym ruchom skrzydeł. Spotykany niekiedy w ogrodach fruczak gołąbek jest z tego powodu nazywany polskim kolibrem.

  • Nauka zajmująca się motylami to lepidopterologia.

  • Niektóre motyle potrafią migrować na naprawdę duże odległości. Występująca w Polsce rusałka osetnik jesienią przenosi się nad Morze Śródziemne.

Udostępnij artykuł w mediach społecznościowych!

Centrum Edukacji Ekologicznej
Wyzwolenia 67
43-460 Wisła

2020 © cee.wisla.pl

cee_logo_225x225

  • Wtorek – Niedziela od 10:00 do 16:00
  • +48 531 485 775

Logo BIP uproszczone