PDF

Učit se Středisko Ekologické Výchovy

Úkolem Střediska ekologické výchovy je obohacení přírodovědných znalostí obyvatel a dalších zájemců, budování povědomí o vlivu člověka na životní prostředí, formování udržitelného způsobu využívání přírodních zdrojů.

Středisko nabízí širokou paletu aktivit pro školy a organizované skupiny tj.: workshopy, školení, setkání, tematické akce a aktivity s ekologickou tématikou.

BIODIVERZITA A PŘÍRODNÍ OBLASTI

Oblasti obce Visla a Slezských Beskyd jsou neopakovatelné z hlediska biodiverzity. Oblasti kolem řeky Visly jsou sídlištěm unikátních živočichů a rostlin. V roce 1998 utvořený Přírodní park Slezských Beskyd umožňuje tuto mimořádnou krajinu a přírodní zajímavosti zpřístupnit turistům při zachování péče o racionální hospodaření s oblastí podle zásad ekologického rozvoje. Hospodářský rozvoj regionu však na životní prostředí vyvíjí silný tlak, např. ve formě znečištění vzduchu nebo nekontrolovaného skladování odpadů. Vyvážení potřeb člověka a životního prostředí je nutné pro to, aby oblast zůstala atraktivním místem jak pro své obyvatele, tak i pro turisty.

Za účelem vzdělávání a zachování biodiverzity území je významné vytvoření ve vyznačených částech parku Střediska ekologického pozemku – květné louky, s výsevem chráněných rostlin mimo jiné: škardy měkké, violky skalní, kontryhele třpytivého. Byl sem také znovunavrácen druh židoviníka německého nebo mečíku střechovitého. Na fasádě budovy byly rozvěšeny budky pro rorýse a netopýry – druhy podléhající v Polsku zvláštní ochraně.

KULTURNÍ AKCE, TEMATICKÉ AKCE

Středisko EKOLOGICKÉ VÝCHOVY je místem s obrovským potenciálem. Lokalizace střediska, jeho spojení s dalšími údolími Visly, a především rozsáhlé otevřené území a prostorný expoziční sál umožňují realizovat řadu akcí. Jak charakteru kulturně-vzdělávacího, tak i rekreačního.

SEV je integrální součástí Sportovního centra Jonidło. Sportovní centrum Jonidło s fotbalovým hřištěm, kurty a rekreačními plochami bylo odedávna místem setkávání občanů. V posledních letech se zde však mnohé změnilo. Byla upravena vodní nádrž – jezírko, nad nímž byl postaven dřevěný mostek. Byla utvořena trasa pro inline bruslaře a lyžaře, byla také modernizována stezka pro pěší a cyklisty podél Visly. Největšími investicemi jsou dětské hřiště a budova Střediska ekologické výchovy se zahradami. SEV je také sídlem Viselského sportovního sdružení.

EDUKAČNÍ ZAHRADY A MÍSTA PRO ZÁBAVU A ODDECH

Budova Střediska ekologické výchovy je obklopena edukačními zahradami. Zahrady byly rozděleny na sektory se záměrem vybudovat expozici příkladů biodiverzity Visly a Slezských Beskyd.
Nejbarevnější je zahrada kvetoucích rostlin. Byla navržena tak, aby po celou vegetační sezónu kvetly jednotlivé druhy květin a vždy byla barevná. Nalezneme zde byliny populární na našem území – zběhovce, tulipány, rozrazily, zvonky nebo hluchavky, a také méně známé jako hadí kořen větší, bělotrn kulatohlavý, orlíček. Na podzim tvoří barevné koule astry, rudbekie a chryzantémy. Pestrost druhů, variet a barev vábí opylovače – včely medonosné, čmeláky a zednářské včely.
V centrální části zahrady je místo určené keřům. Byly zvoleny druhy, jejichž koruny lze volně formovat do různých tvarů. Na jaře keře intenzivně kvetou a na podzim se jejich listy barví pěknými odstíny. Mnohé z nich, např. kalina obecná, kdoulovec nebo hloh mohutně plodí, čímž jsou dokonalým zdrojem potravy pro ptactvo. Ptáci si také v jejich hustých korunách rádi budují hnízda.
Pod korunami mladých stromů byla umístěna řada lehátek a laviček, tvořících relaxační zónu. V aleji byly vysazeny mezi jinými druhy slivoně myrobalán s hnědými listy a jehličnaté stromy – borovice lesní, modřín a jedle balzámová.

Podél travnatého koridoru se seznámíme s druhy běžně pěstovaného obilí: proso, žito, oves, pšenice, ječmen a triticale.
Velké nadšení vzbuzuje labyrint popínavých rostlin. Stěny porostené plaménkem, zimolezem, břečťanem nebo popínavou růží září zelení.
Aktivitu dětí a skvělou zábavu zajistí řada barevných trampolín.
Zahrada smyslů probudí náš čich, sluch, zrak a dotek. Sousedí se záhonem voňavých bylin, kde nalezneme oregano, šantu, tymián, levanduli a mnoho dalších. O něco dále najdeme geozahrádku s výstavou pro region typických hornin.
Informace a popisy druhů a zajímavosti na téma flóry a fauny Slezských Beskyd jsou v zahradách Střediska ekologické výchovy umístěny na osvětlených informačních sloupech a panelech. Jsou popsány také Braillovým písmem.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V PŘÍRODĚ

Přírodní bohatství Slezských Beskyd umožňuje každodenně pozorovat přírodu. Ve Středisku vaše znalosti o přírodě rozšíříme! Nabídka výletů blízkými stezkami a cestami není jen o putování, ale také o zábavě na svěžím vzduchu. Naučíme se, jak v lese rozpoznávat stopy zvířat, rozpoznávat druhy stromů – nejen podle tvaru jejich listů, ale i jak poznáme, že je strom nemocný, co dělat, když se v lese ztratíme… A naučíme se toho ještě mnohem víc! A to vše díky zábavě na čerstvém vzduchu obklopeni nádhernou přírodou Slezských Beskyd! Výlety budou začínat v sídle Střediska ekologické výchovy. Zajišťujeme dopravu na místo, z něhož vyrazíme na výpravu. Vzhledem k pestré tématice aktivit to budou různé trasy a místa. Zveme vás ke sledování našich internetových stránek, na nichž se budou průběžně objevovat informace o organizovaných aktivitách minimálně s dvoutýdenním předstihem. Počet účastníků výletů bude omezen s ohledem na bezpečnost účastníků a kvalitu akce.

 

Aktivity v přírodě jsou bezplatné.

VÝSTAVNÍ SÁL

Ve výstavním sále jsou oddělené zóny z cyklu čtyři roční období. Ve vitrínách si lze z blízka prohlédnout preparáty živočichů a modely rostlin, vyskytujících se na beskydských turistických stezkách nebo u zdejších hospodářství. Jsou tu často prezentovány ve zvětšené velikosti a dělají úžasný dojem. Úprava interiéru nově postavené budovy SEV – to je řeka s městskými scenériemi, regulovaná, jejíž prvky ukazují člověkem upravenou krajinu. Druhá část s horskými scenériemi má řeku neupravenou a představuje krajinu divokou, bez zásahů člověka. Celek doplňují obrazovky s promítanými animacemi, které představují dva protikladné světy. Pro vzdělávací potřeby bylo uzpůsobeno 6 MagicBooků s aplikacemi, umožňujícími získávat informace na téma meandrů, rostlin a říčních živočichů nebo druhů říčních břehů. Aplikace obsahují kvízy, díky nimž mohou návštěvníci prověřit a upevnit své vědomosti.
V sálu je prostor s „malým včelínem” ukazující spolupráci lidí a včel umístěním více než stoletého úlu ze slámy, řezu úlem, voskových pláství a základního včelařského náčiní. Živý mech, kapradí kousky kůry pokrývají jednu ze stěn sálu. Jsou tu také kompozice bylin, z nichž si návštěvníci mohou sestavit vlastní čaj a poznat najednou chuť, vůni, strukturu a využití často nedoceňovaných rostlin.

AKTIVITY VE STŘEDISKU

Vzdělávací aktivity jsou určeny dětem, mládeži, dospělým, včetně invalidních osob. Vše proto, aby bylo rozšiřováno povědomí o životním prostředí a udržitelné ekonomice.

Středisko nabízí širokou paletu aktivit pro školy a organizované skupiny tj.: workshopy, školení, setkání, tematické akce a aktivity s ekologickou tématikou.

Otevírací hodiny

Středisko Ekologické Výchovy
úterý-neděle od 10:00 do 16:00
V PONDĚLÍ ZAVŘENO

Návštěva výstavního sálu a edukačních zahrad s naším pracovníkem vždy v celou hodinu.
Organizované skupiny prosíme o rezervaci předem na telefonním čísle 
+ 48 531 485 775.
Během workshopů nebo jiných plánovaných akcí může být výstavní sál nepřístupný!

kancelář SEV
úterý – pátek
od 8.00 do 16.00
V pondělí zavřeno

Adresa:
Středisko ekologické výchovy
Wyzwolenia 67, 43-460 Visla

Kampania CEE

Centrum Edukacji Ekologicznej
Wyzwolenia 67
43-460 Wisła

2020 © cee.wisla.pl

cee_logo_225x225

  • wtorek-piątek od 10:00 do 16:00 (ostatnie wejście na salę o 15:00)

    sobota-niedziela od 10:00 do 14:00

  • +48 531 485 775

Logo BIP uproszczone