Project Description

Cofnij

BIORÓŻNORODNOŚĆ I OBSZARY PRZYRODNICZE

Obszar gminy Wisła i Beskidu Śląskiego jest niepowtarzalny pod względem bioróżnorodności. Tereny wokół rzeki Wisły są siedliskiem unikalnych gatunków zwierząt i roślin. Utworzony w 1998 roku Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego pozwala poznać te niezwykłe krajobrazy i atrakcje przyrodnicze, które są udostępniane turystom z zachowaniem dbałości o racjonalne gospodarowanie obszarem zgodnie z zasadami ekorozwoju. Rozwój gospodarczy regionu wywiera jednak silną presję na środowisko naturalne, np. w postaci zanieczyszczenia powietrza czy niekontrolowanego składowania odpadów.

Pogodzenie potrzeb ludzi i środowiska jest konieczne, aby obszar pozostał atrakcyjnym miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Dla celów edukacyjnych i zachowania bioróżnorodności terenu, istotne jest ustanowienie w wyznaczonych częściach ogrodu  Centrum użytku ekologicznego – łąki kwietnej z siewem roślin podlegających ochronie między innymi  takich jak: pępawa miękka, fiołek trwały, przywrotnik połyskujący. Dokonano tutaj także  reintrodukcji gatunku wrześni pobrzeżnej czy mieczyka dachówkowatego. Na elewacji budynku rozwieszono budki lęgowe dla jerzyków i nietoperzy, gatunków podlegających w Polsce ochronie ścisłej.

Cofnij

Centrum Edukacji Ekologicznej
Wyzwolenia 67
43-460 Wisła

2020 © cee.wisla.pl

cee_logo_225x225

  • wtorek-piątek od 10:00 do 16:00 (ostatnie wejście na salę o 15:00)

    sobota-niedziela od 10:00 do 14:00

  • +48 531 485 775

Logo BIP uproszczone